Logoterapi    Çok güzel ve tavsiye edebileceğim bir kitap var: İnsanın Anlam Arayışı. Kitabın yazarı Amerikalı psikiyatrist Victor E. Frankl. Kendisi insancıl varoluşçu akımın kurucusu.(1905-1998)
        1942 yılında ailesiyle birlikte önce Prag yakınlarındaki bir toplama kampına, oradan da üç yıl boyunca kaldığı Auschwitz toplama kampına gönderilir. Bu kamptan sağ kurtulan az sayıda insandan birisi olan Frankl, kamp döneminde ve sonrasında “logoterapi” adını verdiği yeni bir psikoterapi yaklaşımı geliştirir. Bu yaklaşım, anlam iradesinin, yani yaşamda bir
anlam bulma çabasının insan yaşamındaki temel itici güç olduğu inancına dayanır. Frankl'a göre günümüzde psikiyatrik sorunlar, yaşamda bir anlam bulamamaktan ve bunun yarattığı varoluşsal boşluktan kaynaklanır. (Önemli ve yerinde bir tespit)

    Logoterapinin, umutsuz bir durumla karşılaştığımız, değiştirilemeyecek bir kaderle yüz yüze geldiğimiz zaman bile yaşamda bir anlam bulabileceğimizi önemle vurguladığını söyleyebiliriz. (Hikmet arayışı olarak yorumlayabiliriz bunu)

      Frankl'a göre böyle durumlarda önemli olan şey, kişisel bir trajediyi bir zafere dönüştürmektir. Yaşam, kelimenin tam anlamıyla son ana kadar, kişinin son nefesine kadar anlamlı kalır. Anlam arayışı insan olmanın ayırt edici bir özelliğidir. Eğer yaşamda gerçekten bir anlam varsa, acıda da bir anlam olmalıdır. Acı da yaşamın kader ve ölüm kadar silinmez bir parçasıdır. Acı ve ölüm olmaksızın insan yaşamı tamamlanmış olmaz. Diğer yandan bir başka insanı kişiliğinin en derindeki çekirdeğinden kavramanın tek yolu sevgidir.

    Kişi, hizmet edeceği bir davaya kendini adayarak ne kadar çok kendini unutursa, o kadar çok insan olur ve kendini de o kadar çok gerçekleştirir. ( Burası önemli.)


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !